0186 603033

Als werkgever kunt u werken met afstandsverklaringen waardoor werknemers niet worden opgenomen in de pensioenregeling. Dit kan echter zeer risicovol zijn en, voor u als werkgever, hoge kosten met zich meebrengen. Hieronder wordt een voorbeeld geschetst.

Een partner van een overleden werknemer had een rechtzaak aangespannen tegen diens voormalige werkgever. Er was een ondertekende afstandsverklaring, maar toch eiste de partner het nabestaandenpensioen op. De rechter heeft de partner in het gelijk gesteld. De werkgever moest alsnog pensioen uitbetalen aan de nabestaanden van de overleden werknemer.

De betreffende werkgever heeft bij een verzekeringsmaatschappij een pensioenregeling voor zijn medewerkers. In bovenstaand voorbeeld werd de werkgever verplicht het pensioen uit te betalen omdat de rechter van mening was dat de werkgever onzorgvuldig gehandeld had. De overleden werknemer had bij zijn indiensttreding in 2011 een afstandsverklaring ondertekend. Op deze verklaring was ook een handtekening namens de partner geplaatst. De partner ontkent echter dat zij de handtekening geplaatst heeft. De rechter vond dat er door de werkgever onzorgvuldig gehandeld was omdat:

  • de werkgever niet gecontroleerd had of de partner de verklaring daadwerkelijk had ondertekend;
  • er onvoldoende informatie aan de werknemer en/of de partner was verstrekt over de financiële gevolgen van het tekenen van een afstandsverklaring van de pensioenregeling.

Het gevolg voor de werkgever is dat het pensioen aan de nabestaanden alsnog uitbetaald moet worden. Dit bedrag kan erg hoog oplopen. Een werknemer van ongeveer 30 jaar met een modaal inkomen van ongeveer € 33.000 is ongeveer voor € 10.000 per jaar verzekerd voor een nabestaandenpensioen. Het overlijdenskapitaal is dan ongeveer € 300.000.

  • Het hebben van een afstandsverklaring is niet voldoende. U loopt nog steeds risico op een vordering. Bijvoorbeeld als u, zoals in deze zaak, niet gecontroleerd heeft of niet kan aantonen
    dat de afstandsverklaring daadwerkelijk is ondertekend door uw werknemer én diens partner.
    Maar ook inhoudelijk zijn er zaken waarop u bedacht moet zijn om een afstandsverklaring juridisch juist op te stellen.
  • Uw plicht om informatie aan uw werknemers te verstrekken, gaat verder dan alleen vertellen wat een pensioenregeling inhoudt en de mogelijkheden om wel of niet deel te nemen.
  • Het financiële risico dat u loopt is vele malen groter dan in eerste instantie wellicht lijkt.

BeneVia constateert dat steeds meer verzekeraars géén afstandsverklaringen meer accepteren. Wilt u weten hoe u kunt omgaan met bestaande afstandsverklaringen van uw werknemers?