0186 603033

Tolken en vertalers hebben geen risicovol beroep. De frequentie van schades onder tolken en  vertalers is niet erg hoog. Maar als er een keer sprake is van een schade dan is het bedrag vaak erg hoog.

Als zelfstandige tolk / vertaler is het raadzaam om u te verzekeren door middel van, in de meeste gevallen,  een beroeps- of aansprakelijkheidsverzekering.  Als u werkt voor een groter bedrijf als een vertaalbureau dan is het uiteraard ook van belang dat u verzekeringen heeft die zijn afgestemd op uw situatie.

Welke verzekeringen heb ik nodig?

Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering

De standaard bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering is voor tolk- of vertaalwerkzaamheden niet voldoende. De standaard bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering dekt normaliter de materiële- en letselschade welke wordt toegebracht aan anderen. Tolken en vertalers lopen minder risico op schadegevallen die vallen onder de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. Zij zullen niet zo snel materiële- of letselschade veroorzaken.

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering

De beroepsaansprakelijkheidsverzekering dekt schade die het gevolg is van beroepsfouten die door u of uw werknemers worden gemaakt. Het betreft zuivere vermogensschade, schade die niet voortvloeit aan schade aan materie of letselschade. Zuivere vermogensschade wordt dus niet gedekt door een beroepsaansprakelijkheidsverzekering.

Bij tolk- en vertaalwerkzaamheden is het risico op zuivere vermogensschade veel groter dan het risico op materiële- of letselschade. Om deze reden is het dus van belang om een goede beroepsaansprakelijkheidsverzekering te hebben.

De meeste tolken en vertalers, of bedrijven werkzaam in deze branche, hebben voor deze werkzaamheden een combinatie van een bedrijfsaansprakelijkheid- en beroepsaansprakelijkheidsverzekering, mogelijk aangevuld met andere verzekeringen die van belang zijn. Dit verschilt per bedrijf. Onze adviseurs kunnen u helpen bij het samenstellen van een verzekering die geheel aansluit op uw werkzaamheden en op uw bedrijf. Heeft u een verzekering nodig? Vraag gerust naar de mogelijkheden.Tags