0186 603033

Als eigenaar of medewerker van een ICT-bedrijf, actief in de ICT-dienstverlening, bent u op zoek naar de juiste verzekeringen. Maar waar moet een bedrijf in de ICT-branche zich eigenlijk tegen verzekeren? Als ICT-dienstverlener  voert u activiteiten uit als:

 • ontwikkeling nieuwe ICT-programmatuur,
 • implementatie nieuwe ICT-programmatuur,
 • onderhouden, updaten en aanpassen van ICT-programmatuur,
 • beheer servers en databases.

Welke verzekeringen heeft een ICT-bedrijf nodig?

Welke verzekeringen nodig zijn verschilt per bedrijf. De meeste dienstverlenende ICT-bedrijven kunnen niet zonder een beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Deze verzekering dekt de vermogensschade die door een ondernemer of werknemer wordt veroorzaakt tijdens de uitoefening van zijn of haar beroep. Waarom is de beroepsaansprakelijkheidsverzekering juist belangrijk voor de ICT-sector? Bij de levering van producten en diensten werkt uw bedrijf zorgvuldig. Toch loopt een ICT-bedrijf het risico aansprakelijk gesteld te worden voor schade als gevolg van een onrechtmatige daad of het niet juist of tijdig nakomen van een gesloten overeenkomst. Voorbeelden:

 • Als uw bedrijf apparatuur of programmatuur levert dat niet aan de overeengekomen eisen of verwachtingen voldoet.
 • Handelen van uw bedrijf zorgt ervoor dat belangrijke data is verloren.
 • Uw bedrijf heeft onjuist advies gegeveen met betrekking tot aanschaf van hard- of software.
 • Het lukt niet om een project op tijd af te leveren

Als de financiële belangen groot zijn is er een reële kans dat de zaak escaleert. Vervolgens moet er een bemiddelaar of rechter worden ingeschakeld waardoor de kosten hoog op kunnen lopen. Als een ICT-bedrijf een dergelijke zaak verliest dan is het mogelijk dat het conract ontbonden wordt en het ontvangen geld terug betaald moet worden. Ook kan het ICT-bedrijf vervolgens aansprakelijk gesteld worden voor door de eiser gemaakte kosten, direct en indirect geleden schade. Rechtsbijstand kosten die gemaakt zijn door het bedrijf zelf moeten vaak ook nog betaald worden. Beroepsaansprakelijkheid kan op deze wijze voor ICT-bedrijven leiden tot een hoge kostenpost. Aansprakelijkheidsrisico’s voor ICT-bedrijven zijn toegenomen De aansprakelijkheidsrisico’s van ICT bedrijven zijn toegenomen, dit heeft te maken met een aantal factoren.

 • ICT is bedrijfskritiek Geautomatiseerde systemen zijn bij veel bedrijven bedrijfskritiek. Hard- en software zijn onmisbaar geworden in de kritische bedrijfsprocessen. Slecht functioneren, of uitval van hard- of software kan leiden tot forse schade.
 • Dynamische industrie Door het gebruik van voortdurende vernieuwende technieken, door toedoen van complexe opdrachten met tussentijdse wijzigingen is de kans op fouten bij de ontwikkeling en implementatie van software groter. Internet en netwerkomgevingen zorgen daarnaast nog eens voor een reeks nieuwe risico’s zoals uitval, virussen en hackers.
 • ICT is een kopersmarkt Bij het aangaan van een overeenkomst is het steeds vaker de koper die veel invloed heeft op de contractuele voorwaarden. Onwaarschijnlijk hoge aansprakelijkheidslimieten zijn niet ongewoon. Wanneer aansprakelijkheidsvoorwaarden wel zijn ingericht door een ICT-bedrijf is het verre van zeker dat het bedrijf zich hierop kan beroepen. Verwachting, redelijkheid en billijkheid spelen een grote rol bij een geschil.

Zuivere vermogensschade door “een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een verbintenis” Gevolgen van “een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een verbintenis” hebben vaak zuivere vermogensschade als gevolg: de opdrachtgever lijdt een financiële schade die niet voortvloeit uit schade aan zaken of letselschade.

Andere veel voorkomende verzekeringen bij ICT-bedrijven

Hoe kan BeneVia u van dienst zijn?

Onze adviseurs brengen de activiteiten van uw bedrijf in kaart en bepalen welke verzekeringen u nodig heeft. Vervolgens kijken zij bij welke verzekeraar de risico’s het best gedekt worden waarbij zij uiteraard rekening houden met de premie.