0186 603033

Scholen en onderwijsinstellingen

Als bestuurder van een school of onderwijsinstelling bent u
verantwoordelijk voor veel aspecten van uw organisatie.
De verzekeringen van de school zijn hier onderdeel van. 

Lees verder

Uw school of onderwijsinstelling goed verzekerd

Neem contact met ons op!

Onze adviseurs geven u graag tekst en uitleg over de verzekering voor scholen en onderwijsinstellingen.

Als bestuurder van een school of onderwijsinstelling bent u verantwoordelijk voor veel aspecten van uw organisatie. De verzekeringen van de school zijn hier onderdeel van. In ieder geval houdt men u verantwoordelijk in geval van schade. Het is daarom goed om te controleren of uw school alle belangrijke verzekeringen heeft afgesloten én of uw school, bijvoorbeeld door decentralisatie, behoefte heeft aan meer verzekeringen.

Belangrijke verzekeringen voor scholen

De benodigde verzekeringen kunnen per school of onderwijsinstellingen verschillen. Er zijn wel vier belangrijke verzekeringen waarvan wij denken dat ze voor elke school van belang zijn.

 • Aansprakelijkheidsverzekering voor scholen
 • Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering
 • Ongevallenverzekering
 • Verkeersverzekering

Voor de aansprakelijkheidsverzekering, de ongevallenverzekering en de verkeersverzekering geldt dat de verzekering kan worden afgesloten zowel voor risico’s van leerlingen als werknemers. De bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering kan worden afgesloten voor het bestuur van de school of onderwijsinstelling.

Nog meer verzekeringen voor scholen en onderwijsinstellingen

 • Gebouwenverzekering (opstalverzekering)Steeds meer scholen en onderwijsinstellingen worden door decentralisatie eigenaar van het gebouw / de gebouwen waarin de organisatie gevestigd is. Als eigenaar van het gebouw heeft uw organisatie een gebouwenverzekering nodig.
 • CAR-verzekering
  CAR staat voor Construction All Risks. Met een CAR verzekering wordt de schade tijdens bouwprojecten gedekt. Als uw school of instelling gaat verbouwen dan is het belangrijk om te weten bij wie het bouwheerschap ligt. Als het bouwheerschap bij uw organisatie ligt dan heeft u een CAR-verzekering nodig. Een CAR-verzekering is ook een aanrader wanneer u als school verantwoordelijk bent voor het groot onderhoud.
 • Inventaris
  De verzekering van de eerste inrichting, gefinancierd door de gemeente, wordt vaak door de gemeente betaald. Het is raadzaam om te controleren of deze verzekering up-to-date is en nog voldoende dekking biedt. Daarnaast wordt inventaris die gefinancierd is door de school of instelling zelf lang niet altijd gedekt op de verzekering die de gemeente heeft afgesloten.
 • Rechtsbijstandverzekering

Verzekering Integraal Kindcentrum (IKC)

Uw school of organisatie maakt deel uit van een voorziening waar kinderen met een leeftijd van 0 tot 12 jaar overdag verblijven en  met als doel leren, ontwikkelen en spelen. Op één locatie bevinden zich onderwijs, kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang (BSO), peuterspeelzaal en welzijnsactiviteiten. Uw school of organisatie is onderdeel van een Integraal Kindcentrum (IKC). Verzekeringen voor IKC’s kennen vaak gerichte aansprakelijkheidsoplossingen, een maatwerkverzekering is vaak de oplossing. BeneVia kan dergelijke verzekeringen regelen met dank aan uitstekende contacten met verzekeraars.

Het is verstandig om verzekeringen voor organisaties binnen een IKC te regelen vanuit het bestuur van het IKC. Zo kan ook de onderlinge aansprakelijkheid goed vastgelegd worden.

Verzekering Brede School

Wanneer uw school of organisatie onderdeel is van een Brede School is er veel samenwerking met andere partijen. Organisatie die onderdeel uitmaken van een brede school zijn bijvoorbeeld de peuterspeelzaal, fysiotherapeut, buitenschoolse opvang en de bibliotheek. Voor deze samenwerkingsvorm is het aan te raden om met alle organisaties de verzekeringen te regelen via een overeenkomst. Hiermee kunnen specifieke verzekeringsissues opgelost worden. Denk bijvoorbeeld aan de aansprakelijkheid voor risico’s die kinderen lopen wanneer zij zich veplaatsen tussen twee organisaties die onder de Breede School vallen.

Plan een afspraak

Maak een afspraak met een adviseur zakelijke verzekeringen.

Offerte aanvragen

Vraag geheel vrijblijvend een offerte aan bij onze experts.

Vragen ?

Heeft u vragen over deze verzekering?

Voordelen BeneVia Verzekeringen als uw adviseur

 • Onafhankelijk advies
 • Deskundig advies
 • Een verzekering die aansluit op uw school
 • Service bij schade