0186 603033

Als u een betalingsachterstand van uw autoverzekering heeft dan is het van belang dat u tijdig actie onderneemt. Bij te veel achterstand wordt de verzekering stopgezet en de auto afgemeld bij het RDW, dit kan leiden tot een hoge boete. Zorg dat u deze boete voorkomt.

Heeft u een autoverzekering dan kan het wel eens gebeuren dat u een betalingsachterstand heeft. Wellicht is de rekening op een verkeerde afdeling terecht gekomen of bent u voornemens de autoverzekering op te zeggen en hecht u minder waarde aan de rekening. Het is toch belangrijk om deze betalingsachterstand snel ongedaan te maken, wij zullen u uitleggen waarom.

Als de betalingsachterstand te veel oploopt dan zullen wij dit melden bij het RDW. Uw voertuig wordt uit de verzekering gehaald en is vanaf dat moment dus niet meer verzekerd. Het RDW zal u hiervoor beboeten. Het bedrag van de boete is ongeveer € 390,-. Heeft u deze boete eenmaal opgelegd gekregen dan is deze definitief. Verzekeraars kunnen niet met terugwerkende kracht voertuigen verzekeren. Ook het (verplicht) betalen van de achterstand zorgt er niet voor dat uw boete wordt kwijtgescholden.

Wanneer uw bedrijf een betalingsachterstand heeft dan is het altijd verstandig om contact met ons op te nemen. Wij geven u advies over de te nemen stappen.