0186 603033

Over Benevia

BeneVia is een financieel adviseur op het gebied van verzekeringenhypotheken en pensioenen.

 

Diensten

BeneVia is een onafhankelijke financiële dienstverlener die opereert op zowel de particuliere als de zakelijke markt. Wij zijn een allround bedrijf met specialisten in vrijwel alle facetten van de financiële dienstverlening. U kunt bij ons terecht voor:

Particulier

  • Hypotheekadvies
  • Particuliere schadeverzekeringen
  • Levensverzekeringen
  • Pensioenen
  • Spaar en beleggingsproducten
  • Financieringen
  • Vermogensplanning

Zakelijk

  • Risicoanalyse
  • Employee benefits
  • Zakelijke (bedrijfsmatige) schadeverzekeringen

Kortom, een diversiteit aan activiteiten. Op alle terreinen zijn onze specialisten u van dienst.

De alles onder één dak service van BeneVia is voor u buitengewoon gemakkelijk.

Eén adres voor al uw financiële zaken.
Eén aanspreekpunt.

Niet voor niets is ons slogan: Zekerheid zonder zorgen.

Visie

Bij BeneVia staat de klant centraal. Wij zetten ons in om onze relaties persoonlijk, betrokken en met kennis van zaken te begeleiden en te adviseren. Onze insteek is om elke relatie individueel en persoonlijk bij te staan, zodat u een op maat gemaakt pakket van financiële diensten ontvangt. BeneVia is een professionele organisatie, die opereert vanuit de gedachte dat een onafhankelijk advies het betrouwbaarste advies is.

Werkwijze

De werkwijze van BeneVia kenmerkt zich door een hoge vakbekwaamheid gecombineerd met een persoonlijke band met haar relaties. De medewerkers hebben het verantwoordelijkheidsgevoel om de belangen van de relaties naar beste kunnen te behartigen.

In de praktijk betekent dit voor u, dat één van onze medewerkers u uitvoerig informeert en adviseert over de diverse mogelijkheden in uw persoonlijke situatie.

Na het kennismakingsgesprek wordt er een inventarisatie gemaakt van uw wensen en uw huidige vermogens- en verzekeringssituatie. Dit gesprek neemt ongeveer één á twee uur van uw tijd in beslag.
Op grond van uw situatie wordt door de adviseur een uitgebreide analyse gemaakt.

Jarenlange ervaring, computervergelijkingsapparatuur, vele specialisten op het terrein van onder meer schadeverzekeringen, levensverzekeringen, sparen, beleggen en pensioenen geven mede invulling aan een voor u optimaal voorstel.
In een vervolggesprek zal dit voorstel worden gepresenteerd.

In deze analyse staat uw persoonlijke situatie centraal. Inkomen, vooruitzichten, kinderen, toekomstplannen enzovoort, bepalen het uiteindelijke voorstel.

Vervolgens wordt er gekeken welke maatschappijen het meest geschikt zijn en welke producten daarbij passen. Niet alleen nu, maar ook in de toekomst. Wanneer door de adviseur en de betreffende analisten keuzes zijn gemaakt, wordt er een helder voorstel geformuleerd. In veel gevallen heeft de geschiedenis bewezen dat optimalisatie mogelijk was. Wanneer toevalligerwijs al een optimale situatie bestaat wordt dat ook door de adviseur aangegeven.

Meestal gaat men er ten onrechte vanuit, dat deze optimale manier van verzekeren meer zal kosten dan uw huidige situatie. In de praktijk blijkt dat velen voordeliger uit waren. Is het niet voor nu, dan wel in de toekomst, in geval van schade en/of voor betere rendementen op spaarvoorzieningen.

De kosten 

Zoals u zult begrijpen wordt er veel tijd aan uw situatie besteed. Uiteraard worden hier kosten voor in rekening gebracht. De wijze van honoreren wordt in het kennismakingsgesprek helder en transparant met u besproken. Daarmee maken wij u duidelijk dat wij onafhankelijk zijn en blijven. Graag maken wij ook afspraken met u over de toekomstige samenwerking.

Op deze manier hopen wij u een tevreden klant te maken. Daarnaast hopen wij dat u uw enthousiasme over BeneVia over kunt brengen op vrienden, bekenden en familieleden. Zodat ook hen veel geld en nadeel bespaard blijft.