0186 603033

Klachtenprocedure

Klachtenprocedure BeneVia

Wij hechten sterk aan een goede relatie met u als klant en willen dat u tevreden bent over de dienstverlening van BeneVia. Toch kan het gebeuren dat zaken anders lopen dan gewenst. Bent u niet tevreden over de dienstverlening, dan hopen wij dat u dat dan op tijd kenbaar wilt maken. Na ontvangst van uw klacht nemen wij contact met u op. Wij zoeken graag met u naar een passende oplossing.

Hebt u een klacht over BeneVia of over de dienstverlening? Wij adviseren u hiervoor de volgende stappen te nemen.

Stap 1: Advies Adviseur

Vraag in eerste instantie uw adviseur om advies. Deze zoekt, als het nodig is in overleg, naar een passende oplossing.

Stap 2: Klachtenprocedure BeneVia

Heeft het overleg met uw adviseur en/of de direct betrokkenen geen bevredigend resultaat opgeleverd? Dan kunt u een formele klacht indienen bij de directie van BeneVia.

U kunt een brief sturen aan:

BeneVia Adviesgroep
t.a.v. de directie
Postbus 3205
3274 ZG HEINENOORD

of u kunt een e-mail sturen.

  • verstuur uw klacht per e-mail

Geef in uw brief antwoord op de volgende drie vragen:

Wat is uw klacht?

Wat is het resultaat van Stap 1?

Welke oplossing van uw klacht stelt u voor?

Vergeet niet uw naam, adres, woonplaats en contract-/polisnummer te vermelden. U ontvangt zo spoedig mogelijk een inhoudelijke reactie.

Stap 3: Klachteninstituut Financiele Dienstverlening (KiFiD)

Als ook uw formele klacht over uw financiële product of de dienstverlening van BeneVia niet naar tevredenheid is opgelost, kunt u uw klacht voorleggen aan de onafhankelijke Ombudsman Financiële Dienstverlening. Dit moet u doen binnen drie maanden nadat u een definitieve reactie van Heinenoord hebt gekregen. De Ombudsman maakt deel uit van het KiFiD en bemiddelt tussen partijen.

Het adres van de Ombudsman is:

KiFiD
Stichting Klachteninstituut Financiële Dienstverlening
Postbus 93257
2509 AG DEN HAAG

Voor meer informatie: website KiFiD.

Aan het indienen van een klacht bij het KiFiD zijn kosten verbonden.

Indien het geschil niet door bemiddeling van de Ombudsman tot een bevredigende oplossing is gebracht, is het in het algemeen mogelijk uw klacht voor te leggen aan de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening van het KiFiD. Dit dient u te doen binnen drie maanden nadat u het oordeel van de Ombudsman hebt vernomen. In de regel is de uitspraak van de Geschillencommissie bindend voor beide partijen.

Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen

Heeft u een formele klacht over uw zorgverzekeringsproduct. Welke via BeneVia niet naar tevredenheid is op gelost, kunt u uw klacht voorleggen aan de Geschillencommissie Zorgverzekeringen of de Ombudsman Zorgverzekeringen van de Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen. Dit moet u doen binnen één jaar (Ombudsman) of binnen twee jaar (Geschillencommissie), nadat u een definitieve reactie van BeneVia hebt gekregen. Het adres van de Geschillencommissie en de Ombudsman is:

SKGZ
Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen
Postbus 291
3700 AG Zeist
Telefoon: 030-698 83 60

Voor meer informatie: website SKGZ.

Stap 4: De rechter

Wilt u geen gebruik maken van deze klachtenbehandelingsmogelijkheden, of vindt u de behandeling of uitkomst hiervan niet bevredigend? Dan kunt u het geschil voorleggen aan de bevoegde rechter.