0186 603033

Cyberrisk verzekering

Wanneer er problemen ontstaan door toedoen van cybercrime kan dit grote nadelige gevolgen hebben voor de continuïteit van uw bedrijf. Gelukkig bestaat er een goede mogelijkheid om deze risico’s te verzekeren: de cyberriskverzekering.

Lees verder

Waarom een cyberrisk verzekering?

Neem contact met ons op!

Onze adviseurs geven u graag tekst en uitleg over de cyberriskverzekering.

Het bedrijfsleven wordt in steeds verdergaande vormen afhankelijk van IT. Hierdoor groeit een nieuwe vorm van criminaliteit en hiermee een nieuw bedrijfsrisico. Bedrijven die te maken hebben gehad met cybercrime of datalekken, ervaren dat een dergelijk incident een grote impact op hun business heeft.

Grote financiële consequenties

Toonaangevende bronnen hebben onderzocht en uitgewezen dat de kosten van gegevensinbreuk gemiddeld op €188.000 liggen. Er zijn twee zaken die de kosten opdrijven. Als eerste de bedrijfsgrootte maar daarnaast zeker ook de hoeveelheid gevoelige informatie.

Toenemende maatschappelijke druk zorgt voor strengere regelgeving met betrekking tot geheimhouding en beveiliging van persoonsgegevens. Sinds 1 januari 2016 is de “Brede Meldplicht Datalekken” in de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) opgenomen. Het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) heeft de bevoegdheid gekregen om zeer hoge boetes op te leggen (tot € 810.000,- of zelfs 10% van de omzet als dat bedrag hoger is!).

  Meer informatie over de impact van cybercrime

  Als data verloren is gegaan of uitgelekt is dan is het noodzakelijk dat u meteen de volgende stappen uitvoert:

  • identificatie en dichten van het datalek;
  • analyseren en vaststellen welke gegevens (mogelijk) gelekt zijn;
  • herstellen van systemen en reconstructie van gegevens;
  • melden van de inbreuk bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP, vroegere CBP);
  • identificeren wie betrokkenen zijn en een goede informatievoorziening opzetten.

  Als u deze stappen heeft ondernomen is het goed mogelijk dat u geconfronteerd wordt met één of meer van de onderstaande kwesties:

  • onderzoek uitgevoerd door de AP (vroegere CBP);
  • aansprakelijkheidsclaims;
  • afpersing;
  • hoge boetes;
  • derving van inkomsten.

  U kunt zich voorstellen dat wanneer u slachtoffer wordt van cybercrime de impact op uw bedrijf of organisatie enorm kan zijn. Ook wanneer u gebruik maakt van externe IT- en clouddiensten is het in de meeste gevallen zo dat uw bedrijf of organisatie de verantwoordelijke blijft.

  Cyberriskverzekering

  Natuurlijk kunt u tal van maatregelen nemen en de risico’s minimaliseren. Sterker nog, dit zou ieder bedrijf moeten doen. Toch kan een cyberaanval van buitenaf of een technisch of menselijk falen binnen uw organisatie leiden tot een datalek. In zulke gevallen wordt uw bedrijf of organisatie blootgesteld aan continuïteitsbedreigende risico’s. Daarom bevelen wij u de verzekering van deze risico’s ten zeerste aan.

  BeneVia heeft CyberEdge van de gerenommeerde verzekeraar AIG geselecteerd voor een optimale bescherming tegen uw data- en online risico’s. Mocht zich een cyberissue voordoen dan krijgt u snelle en optimale ondersteuning van AIG. U krijgt verzekeringsdekking, innovatieve tools, doorlopend toegang tot de nieuwe en belangrijke informatie, uitgebreide juridische expertise en een globaal bereik. Jarenlange samenwerking met en ervaring van cyberdeskundigen geeft AIG die slagkracht.

  De premies van deze verzekering zijn zeer aantrekkelijk in vergelijking met de markt, de voorwaarden hebben een uitstekende dekking.

  Plan een afspraak

  Maak een afspraak met een adviseur zakelijke verzekeringen.

  Offerte aanvragen

  Vraag geheel vrijblijvend een offerte aan bij onze experts.

  Vragen ?

  Heeft u vragen over deze verzekering?

  Voordelen BeneVia Verzekeringen als uw adviseur

  • Onafhankelijk advies
  • Deskundig advies
  • Een cyberriskverzekering die aansluit op uw situatie
  • Service bij schade