0186 603033

Brandverzekering

Uw organisatie loopt risico’s met bezittingen, vermogen en inkomen. U kunt een brandverzekering nemen om de risico’s te dekken.

Lees verder

Bedrijfsschade verzekering

Neem contact met ons op!

Onze adviseurs geven u graag tekst en uitleg over de ideale fietsverzekering voor u.

Uw organisatie loopt risico’s met bezittingen, vermogen en inkomen. U kunt een brandverzekering nemen om de risico’s met betrekking tot onderstaande punten te dekken.

  • Bedrijfsgebouwen: Hieronder vallen onroerende goederen of niet verplaatsbare gebouwen en erbij horende bouwwerken als garages, schuren en stallen (exclusief de fundamenten).
  • Inventaris: De (roerende) zaken die gebruikt worden in de bedrijfsuitvoering van uw organisatie. Denk hierbij aan gereedschappen, machines en meubilair.
  • Goederen: De producten die bestemd zijn voor verkoop of halffabricaten, grond- en hulpstoffen die gebruikt worden om te produceren.

Onafhankelijk en deskundig advies over uw brandverzekering? Neem contact met ons op.

‘Kale’ brandverzekering en uitgebreide gevaren verzekering. U kunt uw organisatie verzekeren op een ‘kale’ brandverzekering of op een uitgebreide gevaren verzekering (UGV).

Kale brandverzekering

De kale brandverzekering dekt schade die veroorzaakt wordt door brand, ontploffing, blikseminslag en vliegtuigschade. Het is mogelijk om de kale brandpolis uit te breiden met aanvullende clausules. Op deze manier kunt u zichzelf verzekeren voor schade van storm, vandalisme, aanvaring, aanrijding en diefstal (bij sporen van inbraak).

Bij de brandverzekering is het erg belangrijk dat de polisvoorwaarden aansluiten op uw situatie zodat u verzekerd bent voor de risico’s die voor u van belang zijn.

Bedrijfsschadeverzekering

Een brandverzekering biedt dekking voor de schade aan materiaal zoals het bedrijfspand en de inventaris. Het is mogelijk dat door de materiele schade de productie stagneert. De vaste kosten gaan echter door. Deze immateriele schade kunt u verzekeren met de bedrijfsschadeverzekering.

Plan een afspraak

Maak een afspraak met een adviseur zakelijke verzekeringen.

Offerte aanvragen

Vraag geheel vrijblijvend een offerte aan bij onze experts.

Vragen ?

Heeft u vragen over deze verzekering?

Voordelen BeneVia Verzekeringen als uw adviseur

  • Onafhankelijk advies
  • Deskundig advies
  • Een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering die aansluit op uw situatie
  • Service bij schade