0186 603033

Bestuurders aansprakelijkheids verzekering

U bent bestuurder of commissaris en vraagt zich af of uw organisatie een bestuurders aansprakelijkheids verzekering nodig heeft? Neem contact op met één van onze deskundige adviseurs voor vrijblijvend advies.

Lees verder

De bestuurders aansprakelijkheids verzekering in het kort

Neem contact met ons op!

Onze adviseurs geven u graag tekst en uitleg over de ideale fietsverzekering voor u.

Bestuurders aansprakelijkheid is de persoonlijke aansprakelijkheid van bestuurders en commissarissen voor handelingen die zij als bestuurder van een rechtspersoon hebben verricht. De verzekering wordt afgesloten door de organisatie waarvoor de bestuurder werkzaam is.

De bestuurders aansprakelijkheids verzekering biedt dekking tegen de persoonlijke financiële gevolgen. Het gaat om aanspraken van onder andere werknemers, aandeelhouders, concurrenten en overheidsinstellingen en heeft betrekking op zaken als:

 

  • genomen beslissingen met vergaande financiële consequenties;
  • verwaarlozing van fundamentele bestuursverplichtingen (bijvoorbeeld een behoorlijke boekhouding en administratie);
  • niet aanbieden van inlichtingen aan commissarissen of andere toezichthoudende personen waardoor zij hun toezichthoudende functie niet of onvoldoende kunnen uitoefenen;
  • het aangaan van contractuele verplichtingen die de rechtspersoon niet kan nakomen terwijl men dit in alle redelijkheid hoort te weten.

Bestuur persoonlijk aansprakelijk na faillissement?

In 2012 zijn er volgens het Centraal Bureau Statistiek meer faillissementen uitgesproken dan ooit. Het grootste deel werd uitgesproken in de handel (1532), maar ook in de bouw was een ruime stijging in het aantal faillissementen (meer dan 35%). In totaal gingen 7373 bedrijven failliet, daar komen nog eens 1243 eenmanszaken bij.

Wanneer bestuurders van bedrijven en instellingen fouten maken kunnen zij hier persoonlijk aansprakelijk voor worden gesteld. Een bestuurder loopt dit risico altijd, maar in geval van faillissement weegt dit het zwaarst. Curatoren gebruiken graag ‘het wapen’ genaamd bestuurdersaansprakelijkheid. Bestuurders en commissarissen lijken steeds vaker door curatoren persoonlijk aansprakelijk gehouden te worden voor het faillissement.

Sinds mei 2012 is de zogeheten ‘Garantstelling curatoren 2005’ (GSR 2005) vervangen door de ‘Garantstelling curatoren 2012’ (GSR 2012). Curatoren hebben in deze nieuwe regeling meer macht gekregen bij faillissementen. Curatoren kunnen onderzoeken starten naar de eventuele schuld van bestuurders. Zij kunnen ook een voorschot van de overheid krijgen op kosten die zij maken bij een aanklacht van of een onderzoek naar een bestuurder.

De GSR 2012 geeft schuldeisers ook het recht om bestuurders, die voorafgaand aan het faillissement rechtshandelingen verricht hebben, in het nadeel van de schuldeiser, persoonlijk aansprakelijk te stellen.

Achtergrondinformatie bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering

De kern van de aansprakelijkheidsverzekering voor bestuurders en commissarissen is het bieden van bescherming van het privévermogen van bestuurders en commissarissen/toezichthouders. Sinds in de jaren ’80 verscheidene nieuwe ‘anti-misbruikwetten’ zijn aangenomen, is de persoonlijke aansprakelijkheid van bestuurders en commissarissen aanzienlijk verscherpt, met als gevolg dat het voor de bestuurders en commissarissen bijna niet meer mogelijk is om zich achter de rechtspersoon te verschuilen voor iets waar zij zelf aansprakelijk voor zijn of worden geacht.

Deze wetten hebben er tevens voor gezorgd dat er een lagere drempel is ontstaan om naar de rechter te stappen in het geval van onbehoorlijk bestuur (mismanagement) of een vermoeden hiervan. De afgelopen jaren is er een tendens waar te nemen dat bestuurdersaansprakelijkheid steeds sneller wordt aangenomen. Hierdoor heeft bestuurdersaansprakelijkheid in Nederland een vlucht genomen. Als gevolg hiervan is een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering voor ondernemers tegenwoordig steeds meer bittere noodzaak.

Niet alleen groeit het aantal claims tegen bestuurders en commissarissen van bedrijven, maar wat vooral opvalt is dat steeds hogere schadevergoedingen worden verlangd én door de rechter worden toegewezen. De belangrijkste vergoeding onder de polis betreft echter de kosten van verweer.

Een bestuurder of commissaris kan ongewild in een procedure worden betrokken waarbij de kosten van een advocaat behoorlijk kunnen oplopen. Een ‘normale’ rechtsbijstandverzekering zal deze kosten niet vergoeden! De bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering biedt de voormalige, huidige en toekomstige bestuurders en commissarissen van privaatrechtelijke rechtspersonen bescherming tegen aanspraken op hun privévermogen.
Bestuurders en commissarissen kunnen hoofdelijk aansprakelijk worden gesteld, wat wil zeggen dat elke persoon afzonderlijk kan worden aangesproken voor de totaal te verhalen vermogensschade, ook al is deze (mede) veroorzaakt door een medebestuurder of -commissaris.

De bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering kan daarbij hulp bieden door o.a. juridische bijstand te verlenen, verzekerde te begeleiden, indien noodzakelijk de (gerechtelijke) procedure uit handen te nemen en de eventuele schade te vergoeden.
Voor bestuurders en toezichthouders van stichtingen, verenigingen en VvE’s zijn zelfs speciale producten ontwikkeld.

Plan een afspraak

Maak een afspraak met een adviseur zakelijke verzekeringen.

Offerte aanvragen

Vraag geheel vrijblijvend een offerte aan bij onze experts.

Vragen ?

Heeft u vragen over deze verzekering?

Voordelen BeneVia Verzekeringen als uw adviseur

  • Onafhankelijk advies
  • Deskundig advies
  • Een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering die aansluit op uw situatie
  • Service bij schade