0186 603033

Beroeps aansprakelijkheids verzekering

Als u of medewerkers van uw bedrijf advies geven dan is het mogelijk dat beroepsfouten worden gemaakt. Deze fouten kunnen schade aan derden toebrengen. Die ander partijen kunnen een schadeclaim indienen en deze kan flink oplopen. Met een beroepsaansprakelijkheidsverzekering dekt u zich in tegen de schade van beroepsfouten.

Lees verder

Wat is een beroeps aansprakelijkheids
verzekering?

Neem contact met ons op!

Onze adviseurs geven u graag tekst en uitleg over de ideale fietsverzekering voor u.

De beroepsaansprakelijkheidsverzekering dekt de schade die het gevolg is van beroepsfouten van u of uw werknemers. Het gaat in dit geval om zuivere vermogensschade. Zuivere vermogensschade is een financiële schade die niet voortvloeit uit een schade aan zaken of letselschade. Voor schade aan zaken van derden of letsel van personen wordt meestal een aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB) afgesloten.

Als uw bedrijf een verkeerd advies geeft aan een relatie en deze relatie lijdt hierdoor financiële schade dan is dit een voorbeeld van zuivere vermogensschade.

Voor wie is de beroeps aansprakelijkheids verzekering?

De beroeps aansprakelijkheids verzekering is bedoeld voor alle bedrijven die het risico lopen om aansprakelijk gesteld te worden voor beroepsfouten.

De volgende beroepsbeoefenaars komen met name in aanmerking voor een beroeps aansprakelijkheidsverzekering:

 • accountants;
 • architecten;
 • artsen;
 • belastingconsulenten;
 • leden van de advocatuur;
 • makelaars in onroerend goed;
 • notarissen;
 • verzekeringsadviseurs.

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering in de praktijk

Een ICT-bedrijf heeft software gemaakt voor een handelsonderneming. In de software blijkt achteraf een fout te zitten. Het gevolg van deze fout is dat de logistieke werkzaamheden niet juist verlopen. Een dag lang kunnen er geen goederen uitgeleverd worden door de handelsonderneming. De handelsonderneming heeft schade in de vorm van gemiste omzet /winst. Het ICT-bedrijf wordt hiervoor aansprakelijk gesteld. Als het ICT-bedrijf een beroepsaansprakelijkheidsverzekering heeft afgesloten dan is het bedrijf – afhankelijk van de voorwaarden – gedekt tegen de schade.

Plan een afspraak

Maak een afspraak met een adviseur zakelijke verzekeringen.

Offerte aanvragen

Vraag geheel vrijblijvend een offerte aan bij onze experts.

Vragen ?

Heeft u vragen over deze verzekering?

Voordelen BeneVia Verzekeringen als uw adviseur

 • Onafhankelijk advies
 • Deskundig advies
 • Een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering die aansluit op uw situatie
 • Service bij schade