0186 603033

Als u bestuurder bent van een rechtspersoon als een nv of een stichting dan is het mogelijk dat u persoonlijk aansprakelijk bent voor de handelingen van deze organisatie. Vaak is dit niet het geval, maar er zijn uitzonderingen.

Wanbeleid

Interne bestuurdersaansprakelijkheid

Als de bestuurder zijn taak onbehoorlijk vervult dan kan de rechtspersoon de schade op de bestuurder verhalen. Dit wordt interne bestuurdersaansprakelijkheid genoemd. Interne bestuurdersaansprakelijkheid is alleen mogelijk bij een ernstig verwijt. Een voorbeeld: Als een bestuurder van een sportvereniging de administratie beheert en deze ernstig verwaarloosd en hiermee de vereniging in de problemen brengt dan kan er sprake zijn van een ernstig verwijt en is interne bestuurdersaansprakelijkheid mogelijk.

Externe bestuurdersaansprakelijkheid

Een bestuurder kan ook privé aansprakelijk zijn richting derden. In dit geval spreken we van externe bestuurdersaansprakelijkheid. Stel dat een bestuurder zijn taken niet goed vervult en de rechtspersoon gaat hierdoor failliet, dan kan er sprake zijn van externe bestuurdersaansprakelijkheid.

Uitkeringstoets bestuurders bv

Bestuurders van de bv moeten sinds 1 oktober 2012 een uitkeringstoets doen als zij geld aan de bv onttrekken. Als achteraf blijkt dat uitkeringen gedaan door een bestuurder onverantwoord waren dan kan de betreffende bestuurder hoofdelijk aansprakelijk gesteld worden.

Inschrijving KVK

Als een bestuurder de rechtspersoon niet heeft ingeschreven bij de KVK dan is de bestuurder persoonlijk aansprakelijk.

Betalingen belastingdienst / UWV

Bestuurders van rechtspersonen die vennootschapsbelasting betalen en niet op tijd zijn met het betalen van premies van de Belastingdienst of UWV moeten dit zo snel mogelijk melden bij de Belastingdienst. Als dit wordt nagelaten dan is de bestuurder persoonlijk aansprakelijk. Als er schulden zijn bij deze organisaties en er is sprake van onbehoorlijk bestuur dan moet de bestuurder de schulden betalen uit privévermogen.

Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering

Bestuurders kunnen een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering afsluiten om zich in te dekken tegen diverse risico’s die zij als bestuurder lopen.